Αρχική » Γραμματεία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΦΕ


 

Α΄ Κύκλος Σπουδών – Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Σας γνωρίζουμε ότι η θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος ΙΦΕ λειτουργεί τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 11.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία θα διεκπεραιώνεται καθημερινά, αποκλειστικά τις ώρες 11.00 π.μ. -13.00 μ.μ. (τηλ.: 210 7275586, 210 7275518)

Τα ηλεκτρονικά αιτήματα των προπτυχιακών φοιτητών/τριών που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secr@phs.uoa.gr

 

Β’ Κύκλος Σπουδών – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες που παρακολουθούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα ΠΜΣ «ΙΦΕΤ» και  ΔΠΜΣ «STS»,  σας γνωρίζουμε η θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος ΙΦΕ λειτουργεί τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη και ώρες 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία θα διεκπεραιώνεται Δευτέρα & Τετάρτη και ώρες 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. (τηλ.: 210 7275590).

Τα ηλεκτρονικά αιτήματα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elsavva@phs.uoa.gr

 

Γ’ Κύκλος Σπουδών – Διδακτορικές Σπουδές

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος ΙΦΕ θα μπορούν να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά κάθε Πέμπτη 10.00 π.μ.-12.00 μ.μ.. (τηλ. 210 7275506)

Τα ηλεκτρονικά αιτήματα των Υποψηφίων Διδακτόρων θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sefthim@phs.uoa.gr

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να ενημερώνονται αναφορικά με τις σπουδές τους από την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος ΙΦΕ στον σύνδεσμο:

http://www.phs.uoa.gr/

 

Για τις τρέχουσες ανακοινώσεις παρακαλούμε να ενημερώνεστε από επίσημη ιστοσελίδα, στον σύνδεσμο:

http://www.phs.uoa.gr/anakoinoseis.html