Αρχική » ΦμεΑ

ΦμεΑ

 

Για την υποστήριξη των φοιτητριών και φοιτητών με αναπηρία, διαταραχή, μαθησιακή δυσκολία ή σοβαρή πάθηση, το Τμήμα ΙΦΕ υιοθετεί πλήρως τις οδηγίες της Μονάδας Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) του ΕΚΠΑ. Πληροφορίες εδώ:   https://access.uoa.gr/

Για όσες και όσους ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΜοΠρο ή να ζητήσουν ρυθμίσεις, η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά εδώ: https://access.uoa.gr/subscription/

Σύμβουλος Καθηγήτρια Προσβασιμότητας για το Τμήμα ΙΦΕ έχει οριστεί η Αναπλ. Καθηγήτρια κα Ελένη Γέμτου (egemtos[at]phs.uoa[dot]gr), με αναπληρωτή τον καθηγητή και πρόεδρο του ΙΦΕ κ. Αριστοτέλη Τύμπα.


Αρμόδιοι υπάλληλοι της Γραμματείας του Τμήματος ΙΦΕ είναι οι (για ώρες/τηλέφωνα επικοινωνίας, δείτε ‘Λειτουργία Γραμματείας’):


Μαρία Γκίκα, Προϊσταμένη

Μαρία Ξανθοπούλου

 

Οδηγός Αρμόδιων Υπαλλήλων Γραμματειών για Φοιτητές με Αναπηρία σε PDF