Αρχική » Άνθρωποι

Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος

 

Στο  Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης υπηρετούν 26 μέλη Δ.Ε.Π., 5 μέλη Ε.ΔΙ.Π., και 4 υπάλληλοι Διοικητικού Προσωπικού.

Το προσωπικό που εργάζεται στο Τμήμα διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

(1) Δ.Ε.Π. (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό). Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό διακρίνεται σε τέσσερεις βαθμίδες: ΚαθηγητέςΑναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές οι οποίοι εκλέγονται από εκλεκτορικά σώματα που απαρτίζονται από μέλη που περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο Εκλεκτόρων.

(2) Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό και εφαρμοσμένο διδακτικό έργο.

(3) Διοικητικό Προσωπικό, τα μέλη του οποίου στελεχώνουν τις διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος.

Διδάσκουσες-οντες Ακαδημαϊκό έτος 2021-22